วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

Stryker Cooperation.

10 ก.พ. 2021
170
ทหารสหรัฐฯกับ ทหารอินเดีย ฝึกร่วม
“Yudh Abhyas” โดยใช้รถเกราะ Stryker ในการฝึกด้วย
.
ทหาร กองทัพบกสหรัฐฯ U.S. Army’s 1-2 Stryker Brigade ทำการฝึกร่วม
“Yudh Abhyas” ที่เป็น bilateral exercise ครั้งที่16 ของ ทบ.สหรัฐฯและอินเดีย ใน Mahajan Field Firing Ranges ที่ อินเดีย
โดยมีทหารอืนเดีย จาก กองพันที่ 11จาก Jammu and Kashmir Rifles จาก South Western Command ร่วมฝึกด้วย 8-21 กพ.
อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
free and open Indo-Pacific ของสหรัฐฯ
Cr.: 1-2 Stryker Brigade
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!