วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพภาค 4” ลงพื้นที่ บันนังสตา เยี่ยม ทหารพราน 30

09 ก.พ. 2021
284
“แม่ทัพภาค 4”
ลงพื้นที่ บันนังสตา
เยี่ยม ทหารพราน 30
ขอบคุณ ที่เสียสละ
ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยทหาร เพื่อติดตามรับฟังผลการปฏิบัติงาน และมอบโอวาทแก่กำลังพล หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ที่ รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมี พันเอกวรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันเอกชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 30
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ขอบคุณในการมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เสียสละทุ่มเทปฏิบัติภารกิจตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน 5 ประการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้ให้ไว้ในการควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
แต่สิ่งสำคัญ ที่จะดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนได้เราทุกคนจะต้องมีความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยไว้ก่อน เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้สู่พี่น้องประชาชนต่อไป ด้วยความมั่นใจ ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งจากข้อมูลการปฏิบัติงาน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนถือว่าได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง พี่น้องประชาชนมีความมั่นอกมั่นใจ หน่วยที่ได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถควบคุมพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
ขอขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ในห้วงที่ผ่านมา มีความมั่นใจในหน่วยเช่นกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส
ขอให้มีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่เป็นชายชาติทหารปกป้องแผ่นดิน และพี่น้องประชาชนต่อไป
error: Content is protected !!