วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

มทภ. 4 เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว​ จว.นราธิวาส สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้

09 ก.พ. 2021
106

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง เศรษฐกิจชุมชน ตามแผนปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษา สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยัง อนุสรณ์สถานท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ที่ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะ รำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน จนวาระสุดท้ายโดยได้หารือแนวทางการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตรที่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

จากนั้นไปวัดพลับพลาวนาราม กราบนมัสการหลวงตาขาว เจ้าอาวาส ซึ่งวัดพลับพลาวนาราม เป็นสถานที่บันทึกไว้ว่าเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระราชินี​ เมื่อครั้งเสด็จมาทรงงานในพื้นที่ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ก่อนไปยังศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เพื่อเยี่ยมชมสถานที่สร้างแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ หากต้องการการสนับสนุนจากรัฐในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เสนอมา เพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดนราธิวาส และที่เห็นได้ชัดคือไทยพุทธ และ มุสลิมที่นี่อยู่กันฉันท์พี่น้อง มีเสน่ห์ทั้งเส้นทางและภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดได้ต่อไป

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการดูแลด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนต้องปลอดภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมร่วมทุกข์ ร่วมสุข หัวใจสำคัญของพื้นที่ คือทุกคนมีความสามัคคี มีความเข้มแข็งรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันพัฒนาถิ่นอาศัย สร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!