วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบทุนการศึกษา

09 ก.พ. 2021
90

แม่ทัพภาคที่ 4 มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมและมูลนิธิชินโสภณพนิชให้เยาวชนชายแดนใต้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สู่เส้นทางพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4​ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม และมูลนิธิชินโสภณพนิช ทั้งหมด 15 ทุน

โดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมจำนวน 5 ทุนทุนละ 10,000 บาท และมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุนและทุนละ 15,000 บาท จำนวน 6 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ซึ่งมี นักเรียน นักศึกษาใช้ทุนศึกษาในหลากหลายสาขาอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษาทุกคน จะเห็นได้ว่ามีหลายองค์กร ที่เล็งเห็นความสำคัญกับการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไปสู่ความสำเร็จ แล้วกลับมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง

การเรียนรู้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไขว่คว้าเปิดใจยอมรับโลกกว้าง เปิดหูเปิดตาก้าวทันสู่เทคโนโลยี ก้าวหน้าสู่การพัฒนาชุมชน  สังคม เมื่อได้รับการศึกษาแล้วขอให้ทุกคนใช้องค์ความรู้ต่าง ๆให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ความคิดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ยึดแบบอย่างความพอเพียงเป็นหลัก เดินตามคนเก่งและมีคุณธรรม กลับมาตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิด พัฒนาบ้านเมืองเป็นกำลังหลักของประเทศชาติ

error: Content is protected !!