วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

สำรวจพื้นที่ ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนาม 2 ซีซั่น 3

พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ/ประธานกรรมการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ “เหลียวหลังเเลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” ซีซั่น 3 พร้อมคณะเดินทางตรวจพื้นที่จัดการเเข่งขันฯ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี เเละ จว.ตราด ซึ่งจะเป็นพื้นที่จัดการเเข่งขันเป็นสนามที่ 2 ของซีซันนี้ โดยมีกองเรือยุทธการเเละทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยเจ้าภาพจัดการเเข่งขันร่วมกัน ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.64
– พื้นที่ จว.จันทบุรี ประกอบด้วย อ่าวคุ้งกระเบน เเละปากน้ำเเขมหนู
– พื้นที่ จว. ตราด ประกอบด้วย หาดราชการุณย์ เเละเเหลมงอบ
.
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการเเข่งขันฯ จากหน่วยงานราชการเเละเอกชนในพื้นที่เป้าหมายในการจัดการเเข่งขัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดงานในการตัดสินใจเลือกพื้นที่ในการจัดการเเข่งขันที่มีความเหมาะสมเเละความพร้อมมากที่สุด อันจะทำให้การเเข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเเข่งขันฯ ทั้งนี้คณะกรรมการจัดกิจกรรมยังคงให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมภายใต้มาตการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่นการจัดกิจกรรมในสนามที่ผ่านมา
.
การจัดกิจกรรมไตรกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ในพื้นที่ภาคตะวันออก (จันทบุรี-ตราด) คณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ต้องการให้ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ภาคตะวันออกกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูผลไม้ การเข้ามาของนักไตรกีฬาเเละผู้ติดตามจะช่วยส่งเสริมการเข้าพักในที่พักประเภทต่างๆ ในพื้นที่ เกิดการบริโภคอาหารทะเลเเละผลไม้ตลอดจนซื้อหาเป็นของฝากกลับบ้าน ทำให้มีการกระจายเม็ดเงินลงไปในพื้นที่จัดการเเข็งขันอย่างทั่วถึงได้เป็นอย่างดี
.
ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพเรือได้รับความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชนในการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันไตรกีฬาฯ เป็นอย่างดีทุกครั้ง การจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 3 “เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสอง มหานที” ทําการจัดการแข่งขัน จํานวน 3 ครั้ง 3 สนาม ได้แก่
– สนาม 1 “อาทิตย์อัสดงริมแผ่นดินทอง เหล่าประชาและนาวีแซ่ซ้องพระปรีชา” ณ จังหวัดระนอง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ชะวากทะเล พรหมแดนรอยต่อระหว่างประเทศไทยและทะเลอันดามัน โดยมี ทัพเรือภาคที่ 3 และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยเจ้าภาพ ซึ่งได้จัดการเเข่งขันเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
– สนาม 2 “รวมพลที่จันทบุรี-ตราด เทิดไท้มหาวีรราชันย์” ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 โดยมี กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยเจ้าภาพ
– สนาม 3 “มหัศจรรย์สยามประเทศ ทั่วเขตแคว้นรวมใจภักดิ์” ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 โดยมี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมสรรพวุธทหารเรือ เป็นหน่วยเจ้าภาพ
.
ทั้งนี้นักไตรกีฬาเเละผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
https://web.facebook.com/navytriathlon
error: Content is protected !!