“แม่ทัพภาค 4” ตรวจเยี่ยม โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 นราธิวาส

ในโคกมีผัก
ในหนองมีปลา
ในนามีข้าว
อยู่ที่ไหน
มีกินมีใช้
ไม่มีอดตาย!
“แม่ทัพภาค 4”
ตรวจเยี่ยม
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4
นราธิวาส
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดตั้งสถานีฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำหลักสูตรจิตอาสา (หลักสูตรพื้นฐาน) ภาค 4 ที่ใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านโคกปาฆาบือซา หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
เป็นสถานที่ทำการฝึกหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ที่มีพลโท เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4
และแต่งตั้งให้พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ทำหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการจัดเตรียมสถานีฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบ่งเป็น 2 สถานีศึกษา คือ สถานีฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิศาสตร์สังคมที่ประกอบไปด้วย 7 ฐานการฝึกย่อย และสถานีฝึกเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบ ที่มีจำนวน 9 ฐานการฝึกย่อย ให้มีความพร้อมฝ
สำหรับการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ที่เดิมนั้นมีแผนการปฏิบัติจะเปิดการฝึกในห้วงของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส covid-19
จึงได้เลื่อนการฝึกไปโดยไม่มีกำหนด แต่คาดว่าหากสถานการณ์คลี่คลายลง จะทำการเปิดการฝึกได้ในช่วงเดือนมีนาคมนี้
แม่ทัพภาค 4 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึก จิตอาสาพระราชทานภาค 4 กล่าวว่า ในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ถือเป็นจุดสำคัญพื้นฐานของหลักสูตร ที่เป็นหนึ่งใน 5 หมวดวิชา ให้เราเรียนรู้ใช้องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปต่อยอดเสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนและพี่น้องประชาชน
โดยเรามีกองอำนวยการอยู่ที่ค่ายจุฬาภรณ์ มีสถานที่และมีวิทยากรที่ได้ผ่านการอบรม มีกี่ความสามารถตรงตามเนื้อหาของรายวิชาแต่ละฐานแต่ละสถานี เราได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ผ่านกระบวนการเข้าศึกษาผ่านการคัดเลือกตัวบุคคล ถึงแม้จะเลื่อนการอบรมออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด
แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมยังคงดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปิดให้เรียบร้อย หากสถานการณ์โควิดฯ คลี่คลายลงก็พร้อมเปิดในทันที เพื่อการเรียนรู้สร้างงานสร้างอาชีพ และคาดว่าจะขยายไปทุกจังหวัดของชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับ 15 ฟาร์มตัวอย่างที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ บ้านเรานั้นหากในโคกมีผัก ในหนองมีปลา ในนามีข้าว อยู่ที่ไหนมีกินมีใช้. ไม่มีอดตาย แน่นอน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!