วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เตรียมฝึกกองทัพเรือ’64 ใน ทัพเรือภาค 3

เตรียม ฝึกกองทัพเรือ’64
ใน ทัพเรือภาค 3
เพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางทะเล
ทั้ง ฝึกภาคสนาม-ภาคทะเล
ในอันดามัน
.
“รองแก๋ง” พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการฝึกภาคสนาม และ ภาคทะเล ของการฝึกกองทัพเรือ 2564 ในพื้นที่จังหวัดพังงา
โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 ต้อนรับ
โดยได้รับทราบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในการเตรียมการรองรับการจัดกำลังเรือรบ มาปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงทางทะเลในฝั่งอันดามัน
การฝึกกองทัพเรือนั้น จะมีการฝึกเป็นประจำทุกปีในพื้นที่รับผิดชอบต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งในปี 2564 นี้ การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล
กำหนดให้ทำการฝึกในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีหัวข้อการฝึก ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และยุทธวิธีของเรือ รวมทั้งมีการฝึกการยิงอาวุธประจำเรือต่างๆ ในพื้นที่ทะเลอันดามัน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!