วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ผบ.อุ้ย” เยี่ยม นักเรียนพยาบาลทหารเรือ

“ผบ.อุ้ย” เยี่ยม
นักเรียนพยาบาลทหารเรือ
นักเรียนจ่าทหารเรือ รร.นาวิกเวชกิจ
สร้างขวัญกำลังใจ
ร่วมโต๊ะทานข้าว พูดคุย
สร้างบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ทหารเรือ
.
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อดูแล ความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ และการดำเนินการต่าง ๆ ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง วิภาภร ศิลสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 4 จำนวน 258 นาย ต้อนรับ
โดยหลังการประชุม. ผบ.ทร. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ และ นักเรียนจ่าทหารเรือโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ที่ โรงอาหารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
โดยมี นักเรียนพยาบาลกุลสตรี ตรีกุล หัวหน้านักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ปนัดดา บุญถวิล นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นฤมล แดงเปี่ยม นักเรียนพยาบาลทหารเรือ จิรภิญญา ทัพเจริญ นักเรียนจ่าทหารเรือ สหรัฐ ปักกัง และ นักเรียนจ่าทหารเรือ วุฒิพงษ์ สถิตสุข เป็นตัวแทน
ผบ.ทร.ได้พูดคุย สอบถาม ถึงชีวิตความเป็นอยู่การเรียนการสอน ระเบียบวินัย การปกครองบังคับบัญชา
ทั้งนี่ ผบ.ทร. มีดำริให้มีการจัดกิจกรรม ร่วมกันระหว่างนักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ กับ นักเรียนจ่าทหารเรือโรงเรียนนาวิกเวชกิจ เพื่อให้นักเรียนทั้งสองสถาบันรู้จักคุ้นเคยกัน เนื่องจากต้อง มีโอกาสทำงานร่วมกันในอนาคต
สำหรับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้ทั้งในและนอกกองทัพเรือ
ซึ่งที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ได้สนับสนุนภารกิจรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ให้กับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง ไม่ว่าจะการดำเนินการในศูนย์กักกันเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย และการสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามถึง 3 แห่งที่กองทัพเรือจัดตั้งให้การสนับสนุน
และในส่วนของ นักเรียนจ่านาวิกเวชกิจ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นนักเรียนชาย ซึ่งเมื่อจบออกไปจะต้องไปประจำตามหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอยู่หลายแห่งที่กองทัพเรือรับผิดชอบ บางแห่งอยู่ตามเกาะที่ห่างไกลจากฝั่งมาก มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
และที่ผ่านมาได้ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุทางทะเลไว้เป็นจำนวนหลายรายในทุก ๆ ปี มาเป็นเวลานาน
error: Content is protected !!