วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ฉลามอันดามัน First SoLo

ติดPatch นักบิน Gripen ผ่านบิน ปล่อยเดี่ยว
.
“ผู้การเงาะ” นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 ประดับ PATCH ให้นักบินGripen ของ ฝูงบิน 701 ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกบิน FIRST SOLO GRIPEN บินปล่อยเดี่ยว กับเครื่องบินขับไล่ GRIPEN 39
:กองบิน7
error: Content is protected !!