วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

Happy Birthday

06 ก.พ. 2021
134
ใส่ใจ แม้เรื่องเล็กๆ…….”ผู้การด้วง” พันเอก ยอด​อาวุธ​ พึ่ง​พักตร์​ ผบ.ร.31​ รอ. มอบของขวัญวันเกิด ให้ลูกน้อง. โดยจะมอบให้ทุกคน ในแต่ละเดือน เพิ่อเป็นกำลังใจ ในการทำงาน
ที่สำคัญคือ การมอบเงินสงเคราะห์ ร.31รอ.ให้กับครอบครัว ของกำลังพลที่​เสียชีวิต​
และ มอบเงินช่วยเหลือ พ่อแม่ บุพการี ผู้ทุพพลภาพ ของกำลังพล
นอกจากนี้ มอบเงินช่วยเหลือ ภรรยาของกำลังพลที้ คลอดบุตร
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!