วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ซื้อผัก จากสวน

05 ก.พ. 2021
129
ทหาร….เขียว
ผักกาด ….ขาว
.
ทหาร มทบ.17 กาญจนบุรี ซื้อผักกาดขาว จากสวนผักของ เกษตรกรในพื้นที่ อ.ท่าม่วง โดยไปช่วยซื้อ ช่วยเก็บถึงที่สวน เพื่อนำมาประกอบอาหาร ให้กับกำลังพลในหน่วย รับประทาน
เพราะในสถานการณ์โควิดฯ เช่นนี้ เกษตรกร ก็เดือดร้อน ไปตามๆกัน
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!