วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ทูต กาตาร์ คนใหม่ พบ “บิ๊กตู่”

ทูต กาตาร์ คนใหม่
พบ “บิ๊กตู่”
ถกความร่วมมือ ด้านพลังงาน ท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
สนใจ EEC
นาย Ahmed Ali A. J. Al-Tamimi เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ ประจำประเทศไทย เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ณ ห้องสีงาช้าง ทำเนียบรัฐบาล
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ แสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ฯ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
และ เชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ฯ จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-กาตาร์ ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่น ให้พัฒนาความร่วมมือขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะทางด้านพลังงาน การลงทุน การท่องเที่ยว และดิจิทัล
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ไทยและกาตาร์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
พลเอก ประยุทธ์ ได้หารือกับผู้แทนระดับสูงของกาตาร์ครั้งล่าสุดในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศกาตาร์ เมื่อปี 2562
หวังว่าเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ ดีขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอีก
เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ฯ กล่าวยืนยันจะสานต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และพลังงาน รวมทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยและกาตาร์ที่ยังคั่งค้างให้ประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้ ยังชื่นชมความสำเร็จของรัฐบาลในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฯ และยินดีร่วมมือกับไทยฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
พลเอก ประยุทธ์ กล่าวขอบคุณกาตาร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกชาวไทยในกาตาร์ เดินทางกลับประเทศไทยช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และแสดงความยินดีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกาตาร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พร้อมชื่นชมมาตรการควบคุมโรคของกาตาร์และ ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนของกาตาร์
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำที่จะผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและพลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน
ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กาตาร์เป็นพันธมิตรด้านการค้า การลงทุน และแหล่งพลังงานที่สำคัญของไทยในตะวันออกกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากาตาร์จะสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่มีความสนใจทำการค้าการลงทุนกับกาตาร์
พร้อมยินดีที่กาตาร์สนใจที่จะเข้ามาลงทุนใน EEC จึงขอให้เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ฯ หารือในรายละเอียดกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน
ด้านเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ฯ ยินดีที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเพิ่มการลงทุนระหว่างกันเพิ่มมูลมากยิ่งขึ้น
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้านการท่องเที่ยว โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทั่วโลก ไทยพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
โดยได้เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ แต่จะต้องดำเนินการตามมาตรการด้านการควบคุมโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวชาวกาตาร์จะเดินทางกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ฯ ยินดีที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท
error: Content is protected !!