วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

โปรดฟัง อีกครั้งหนึ่ง!! “บิ๊กบี้” บอก คำว่า รัฐประหาร ไม่มีในหัวผม

ผลพวงรัฐประหาร ในเมียนมา….. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. นอกจาก ไม่มีความรู้สึก แล้ว
ยังยืนยันว่า คำว่ารัฐประหาร
คำนี้ ไม่มีในหัวผม คำนี้ ไม่มีมานานแล้ว เห็นปะ มันหายไปนานแล้ว เพียงแต่สื่อไปขุดคำนี้ขึ้นมา ผมไม่มีอยู่แล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ผบ.ทบ.ยน "คำว่า รัฐประหาร ไม่มีใน ใน กอ เพื่อชาติ আhർ"
error: Content is protected !!