วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“ผบ.ฉก.ยะลา” มอบบ้านที่ ซ่อมแซมใหม่ 11 ชาวไทยพุทธ ที่ รามัน ยะลา

04 ก.พ. 2021
138
“ผบ.ฉก.ยะลา”
มอบบ้านที่ ซ่อมแซมใหม่
11 ชาวไทยพุทธ
ที่ รามัน ยะลา
สร้างขวัญกำลังใจ
ไม่อพยพย้ายถิ่นฐาน
ออกนอกชายแดนภาคใต้
.
พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา/หน.จิตอาสา 904 ภาค 4 ทำพิธีส่งมอบบ้านปรับปรุงใหม่แก่ชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลาจำนวน 5 หลัง พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ชาวไทยพุทธที่ได้รับการปรับปรุงบ้านพัก จำนวน 5 ราย และชาวไทยพุทธสูงอายุ จำนวน 6 ราย รวม 11 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4, หน.คณะทำงานฯ ที่ 1 จ.ยะลา ผู้แทน ศอ.บต., ผบ.ฉก.ทพ.41, นอภ.รามัน, ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ อ.รามัน ร่วมพิธี
เพื่อฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านที่มีความทรุดโทรมให้มีสภาพที่มั่นคงและความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนที่มีความเปราะบางในพื้นที่ จชต. และถือเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างปกติสุข และ สร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจที่จะไม่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!