วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“หัวหน้า ศปม.”ออกคำสั่งห้ามชุมนุมมั่วสุมโดยเด็ดขาดในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด

คาดหวั่นก่อม็อบ
ปลุก เมียนมาต้านรัฐประหาร
ที่สมุทรสาคร
“หัวหน้าศปม.”ออกคำสั่งห้ามชุมนุมมั่วสุมโดยเด็ดขาดในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด สมุทรสาคร
และ4 จังหวัด
พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้า ศปม. กล่าวถึง การออกประกาศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ของโควิดฯฉบับที่ 3 ว่า เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดระดับ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่การควบคุม และเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งต้องห้ามไม่ให้มีการมั่วสุม ในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ห้ามชุมนุม และบ่อนการพนัน หรือทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันในทุกพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข
ขณะเดียวกัน ยังคงดำรงความเข้มงวดการเข้าและออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด คือ จ. สมุทรสาคร
ส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จ. ประกอบด้วย กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และย้ำห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่ม มั่วสุม ชุมนุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามที่แต่ละจ. กำหนดเวลาไว้
แต่ในส่วนของจังหวัดอื่นๆ จะใช้ความร่วมมือ และหากพบการกระทำ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ที่กล่าวมาข้างต้น จะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สั่งดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
ส่วนพื้นที่ชายแดน เข้มงวด ลาดตระเวน สกัดกั้น แรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "Wassana nanuam na หัวหน้าศปม.สั่งห้าม ชุมนุมมั่วสุมเด็ดขาด ในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด สมุทรสาคร"
error: Content is protected !!