วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

อาวุธยุทโธปกรณ์ มีความจำเป็นเหมือนของใช้ในบ้าน

“ทุกอย่าง เหมือนของใช้ในบ้าน
ก็เหมือน “ทิชชู่” เวลาเข้าห้องน้ำ ก็ต้องใช้ทิชชู่ จะมาบอกว่า “ทิชชู่”
ห้ามซื้อปีนี้ แล้วเข้าห้องน้ำ
แล้วจะใช้อะไรทำ”
.
: พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เทียบ อาวุธยุทโธปกรณ์ มีความจำเป็นเหมือนของใช้ในบ้าน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า ""เหมือนทิชชู่ จะมาบอกว่า "ทิชชู่" ห้ามซื้อปีนี้ แล้วเข้า ห้องน้ำ แล้ว จะใช้อะไรทำ" ผบ.ทบ.เทียบความ จำเป็น มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เหมือน ของใช้ในบ้าน ในบ้าน"
error: Content is protected !!