วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

ศัพท์ทหาร วันนี่! “ประจำ 007”

ศัพท์ทหาร วันนี่!
“ประจำ0007”
บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เอ่ยถึง ทหารที่ถูกย้ายประจำ จากเหตุกราดยิง ที่โคราช เมื่อ 8 กพ.2563 ว่า มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงโทษ และย้ายเข้าประจำ 0007 แล้ว 13 นาย
ทั้งนี้ “ประจำ 0007 “หมายถึง ทหารที่ถูกย้าย เข้าประจำ เพราะมีความผิด
ที่มาของคำนี้
เป็นเลขชำนาญการทางทหาร “ชกท.” หมายถึง
กลุ่มตัวเลขอันมีความหมายระบุถึงวุฒิและความชำนาญการในหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ
เช่น
0001 นายทหารที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าครองตำแหน่งตามอัตราหรือยังไม่สามารถกำหนดหมายเลข ชกท.ใด ๆ ให้ได้
0002 นายทหารชั้นนายพล และ พ.อ.พิเศษ
0006 นายทหารนักเรียน
0007 นายทหารที่กระทำความผิด หรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่นตำแหน่งประจำ, ตำแหน่งสำรองราชการ
0009 นายทหารที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตำแหน่ง ประจำ
error: Content is protected !!