วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ผอ.อผศ.” เชิดชูเกียรติ ทหารผ่านศึก พร้อมมอบรางวัล 6 ทหารผ่านศึกดีเด่น สู้ชีวิต

03 ก.พ. 2021
242
​ ​
แม้สถานการณ์โควิดฯ ทำให้งดจัดพิธีวางมาลารำลึก ที่อนุสาวรีย์ชับสมรภุมิและ งดพิธีสวนสนาม
แต่ “บิ๊กอ็อด” พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ห้องชาตินักรบ อาคาร อผศ.
พร้อมจัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี2534 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่มีความขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพ ณ
โดยทหารผ่านศึก ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ พลทหาร นฤดล ปั้นเกตุ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง) ปัจจุบันประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ และจำหน่ายปลาสวยงาม (ปลากัด) ซึ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
และ อาสาสมัครทหารพราน พงษ์ศักดิ์ ชมพูวณิชกุล ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 รับรางวัลชมเชย ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค (ภาคกลาง) ปัจจุบันประกอบอาชีพช่างตัดผม
​สำหรับรางวัลทหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่น ในภาคอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในภูมิลำเนา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมรางวัล ในพื้นที่
​ร้อยโท สิงห์สอน มีชัย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการดีเด่น (ภูมิลำเนาจังหวัดน่าน)
​- พลทหาร อิ่นแก้ว สันอุดร ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 3 ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค (ภาคเหนือ)
​- พันโท ทองรัตน์ อาจไพรินทร์ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
– พลทหาร การันต์ จันทร์แสง ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการดีเด่นระดับภาค (ภาคใต้)
error: Content is protected !!