รอยยิ้ม

“พลทหารเอี้ยง นาคสิงห์”
อดีตทหารผ่านศึก
สมรภูมิ เขาค้อ
ในอ้อมอก กองทัพบก
ใน”วันทหารผ่านศึก”
.
พ.ต.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษก ทบ. เผยว่า พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก(มทบ.)ที่ 310 เข้าเยี่ยมเยียน นายเอี้ยง นาคสิงห์ อายุ 68 ปี ทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามที่บาดเจ็บและขาพิการจากสมรภูมิเขาค้อ
และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในกรณีเรียกคืนเบี้ยคนชรา ที่บ้านเลขที่ 167 ม.14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โดยมอบผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค รถเข็นนั่ง
พร้อมสนับสนุนชุดแพทย์จาก รพ.ค่ายวชิรปราการ เข้าตรวจสุขภาพร่างกาย
นอกจากนี้ได้หารือกับองค์การทหารผ่านศึก ในการเตรียมปรับปรุงบ้านพักอาศัย เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไป เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม
การเข้าช่วยเหลือนายเอี้ยงให้บรรเทาความกังวลและความเดือดร้อนในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารผ่านศึก ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติจนได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มอบนโยบายให้หน่วยทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือในลักษณะจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ บนพื้นฐานของปัจจัยสี่ และเป็นการปลูกฝังให้สังคมไทยมีความเกื้อกูล เอื้ออาทร สร้างความสงบสุขให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!