วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

ทัพฟ้า ส่ง“ศิษย์การบิน” เข้า รร.การบิน กำแพงแสน แล้ว

ทัพฟ้า
ส่ง“ศิษย์การบิน”
เข้า รร.การบิน กำแพงแสน แล้ว
เรียน สอน อบรม อยู่ กิน ออกกำลังกาย
แบบ new normal เป๊ะ!
ทอ.29-ทหารเรือ 2 คน
.
“ผบ.คิม”พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมศิษย์การบิน รุ่น น.147-64-1 รวม31 คน
โดยเป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน 29 คน และเป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน2 คน
โดยยึด แนวทาง new normal มีการคัดกรอง ตรวจร่างกาย เข้าที่พัก และการพักแยกส่วน การเว้นระยะห่าง
ทั้งนี้ “ผบ.คิม “ได้ปฐมนิเทศ และนำศิษย์การบิน ชมสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนการบิน กำแพงแสน นครปฐม แล้ว เพื่อปรับตัว ในการใช้ชีวิตที่นี่ ในการฝึกอบรม ก่อนจบไปเป็น นักบิน แห่งทัพฟ้าไทย ที่ไร้โควิดฯ
error: Content is protected !!