วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“ผบ.กองกำลังนเรศวร “ ตรวจเข้มแนวชายแดน แม่สอด -เมียวดี

“ผบ.กองกำลังนเรศวร “
ตรวจเข้มแนวชายแดน
แม่สอด -เมียวดี
ป้องกัน ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
รักษาความสงบสุข
หลัง เมียนมา มีรัฐประหาร
.
พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ภายหลังกองทัพบก ได้มอบหมายให้กองกำลังป้องกันชายแดนจัดกำลังกองร้อยสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2 กองร้อย ซึ่งวางกำลังในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเสริมการปฏิบัติงานบริเวณตำบลแม่กุ และตำบลมหาวัน
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน การรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ
และการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนติดตามสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดที่อาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และให้หน่วยทหารในพื้นที่ดำเนินการประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ
โดยได้นำความห่วงใยจาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื้อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 มายังกำลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้กำลังใจ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันแนวชายแดน อย่างเต็มที่
โดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบสุขของประชาชนเป็นอันดับแรก มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และอดทน
จากนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ยังเดินทางไปตรวจพื้นที่แนวชายแดนรอยต่อชายแดนไทย – เมียนมา และรอยต่อพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดน , รอยต่อระหว่างอำเภอ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและมีการปฏิบัติที่สามารถจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ง มอบนโยบาย เน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เน้นการเฝ้าตรวจการลาดตระเวน ป้องกันมิให้มีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ พร้อมให้หน่วยบูรณาการความร่วมมือต่างๆ กับส่วนราชการอย่าง ต่อเนื่อง
อาจเป็นรูปภาพของ ธรรมชาติ, ต้นไม้ และทะเลสาบ
error: Content is protected !!