วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ทบ.ปิด ยอด รับสมัคร สอบเข้า รร.นายสิบ ทบ. ที่ 18,573 คน

ทบ.ปิด ยอด
รับสมัคร สอบเข้า รร.นายสิบ ทบ.
ที่ 18,573 คน
พลทหาร แห่สมัคร 10,863 นาย
พลเรือนคนนอก อีก 6,530คน
คัด ราว2พันคน
จาก พลทหาร 80%
พลเรือน 20%
.
.
.
รายงานจากกองทัพบก เปิดเผยถึง จำนวนผู้สมัคร เข้าเป็น นักเรียนนายสิบ ทบ.(นนส.ทบ.) ตั้งแต่ 11ธค.2563 -1 กพ.2564 รวม 18,573คน
.
โดยในจำนวนนี้ เป็น บุคคลพลเรือน จำนวน 6,530 คน
เป็น ทหารกองประจำการ (บก.ทท., สป., ทร,, ทอ.) 123 นาย
ทหารกองประจำการ (ทบ.)10,863นาย
พลอาสาสมัคร และ อส.ทหารพราน 316 นาย
ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (เฉพาะ ทบ.)731 นาย
.
โดยที่ ทบ.มีนโยบายในการรับนักเรียนนายสิบทบ. จาก พลทหาร กองประจำการ 80% และ จากบุคคลพลเรือน 20% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ ชายไทย สมัครเป็น พลทหาร หรือทหารกองประจำการ มากขึ้น เพื่อจะได้ลดจำนวน การเกณฑ์ทหาร โดยในปีหนึ่ง ทบ. รับนักเรียนนายสิบทบ. ราว 2 พันคน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!