วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“แม่ทัพภาค 4” มอบทุนการศึกษา มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม -มูลนิธิชินโสภณพนิช

“แม่ทัพภาค 4”
มอบทุนการศึกษา
มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม -มูลนิธิชินโสภณพนิช ให้เด็กๆชายแดนภาคใต้ เรียนจนจบ ปริญญาตรี
และกลับมาพัฒนา บ้านเกิด
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม และมูลนิธิชินโสภณพนิช จำนวน 15 ทุน ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม มอบให้จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็น ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 4 ทุนและทุนละ 15,000 บาท จำนวน 6 ทุน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
ซึ่งปัจจุบัน มีน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาใช้ทุนเหล่านี้ศึกษาในหลากหลายสาขาอาชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนั้น ก็พร้อมจะกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง
แม่ทัพภาค 4 กล่าว แสดงความยินดี กับโอกาสที่ดีของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาทุกคน จะเห็นได้ว่ามีหลายองค์กร หลายภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญกับการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนไปสู่ความสำเร็จ แล้วกลับมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง
การเรียนรู้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไขว่คว้า และเปิดใจยอมรับโลกกว้าง เปิดหูเปิดตาก้าวทันสู่เทคโนโลยี ก้าวหน้าสู่การพัฒนาชุมชน สังคม
เมื่อได้รับการศึกษาแล้วขอให้ทุกคนใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ นั้นให้เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ความคิดต่าง ๆ ให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุด อย่างไม่มีวันจบสิ้น ยึดแบบอย่างความพอเพียงเป็นหลัก เดินตามคนเก่งและมีคุณธรรม กลับมาตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิด พัฒนาบ้านเมืองเป็นกำลังหลักของประเทศชาติ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!