วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเรืออุ้ย” ติดอาวุธทางปัญญาให้ ผบ.หน่วย-กำลังพล ทร.

“แม่ทัพเรืออุ้ย”
ติดอาวุธทางปัญญาให้
ผบ.หน่วย-กำลังพล ทร.
เชิญนักรัฐศาสตร์
บรรยายพิเศษ
มอง ดุลยอำนาจ-มิติความมั่นคง
ในภูมิภาค กับท่าทีสหรัฐฯ
ในยุค Joe Biden
และบทบาท ของ จีน
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. พร้อมนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “สภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หลังการเลือกตั้งสหรัฐๆ”
โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผอ.ศูนย์ไทย-จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ นักรัฐศาสตร์ ที่ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุม ทร.
โดย มีการถ่ายทอด ผ่านระบบVTC ไปทุกหน่วยของ ทร. เพื่อให้ ผบ.หน่วย และ กำลังพล มีความรู้ และมองทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย-สหรัฐอเมริกา และ จีน และ การเมืองโลก และผลกระทบในภูมิภาค และด้านความมั่นคง ดุลยอำนาจ หลัง มีการเปลี่ยน ประธานาธิบดี จาก Donald Trump มาเป็น Joe Biden และ
error: Content is protected !!