วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ปลัดฯกลาโหม” นำทีมกำลังพล จิตอาสาพัฒนา ล้าง ตลาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปากคลองตลาด

“ปลัดฯกลาโหม”
นำทีมกำลังพล จิตอาสาพัฒนา
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ล้าง ตลาด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปากคลองตลาด
.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา กว่า 500 นาย ที่ปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดยอดพิมาน และพื้นที่ปากคลองตลาด
โดยการเก็บขยะ ฉีดล้างถนน ขุดลอกรางและท่อระบายน้ำ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม รวมถึงเป็นการลดการสะสมของเชื้อโรคสร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ละลอกใหม่ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพระนคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ และยานพาหนะต่างๆสนับสนุน
error: Content is protected !!