วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ทบ. Stand by พร้อม เข้าปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อโควิดฯ ในโรงเรียน ตามร้องขอ

02 ก.พ. 2021
343
ทบ. Stand by พร้อม
เข้าปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อโควิดฯ ในโรงเรียน ตามร้องขอ
หลัง 7 วัน 273 โรงเรียน
ใน 36 จังหวัด
สร้าง ความมั่นใจครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง รองรับเปิดเรียน
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ได้มอบให้หน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่ กทม.,ปริมณฑล คือ กองทัพภาคที่ 1, กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก รวมทั้งหน่วยทหารในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ส่งชุดปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดเชื้อไวรัสโควิดฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามโรงเรียนและสถานศึกษา เป็นการช่วยเตรียมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาดเพื่ออนามัยของเด็กๆ รองรับการเปิดเรียน
โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่ 25-31 มกราคม 2564 กองทัพบกและกำลังพล จิตอาสาได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วจำนวน 273 โรงเรียน ใน 36 จังหวัด ทั่วประเทศ เช่น กทม. นนทบุรี ชลบุรี ราชบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา หนองบัวลำพู ตาก เชียงใหม่ เป็นต้น
โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับทางโรงเรียน, สำนักงานเขต, เทศบาล, อบต. ที่ได้ดำเนินกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดโรงเรียนแบบรวมการควบคู่กันไปด้วย ทำให้สถานที่ในโรงเรียนที่น้องนักเรียนต้องสัมผัส เช่น ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องสุขาลานกิจกรรม ลานกีฬา พื้นที่ส่วนรวม ในโรงเรียนมีความสะอาด ลดการสะสมของเชื้อ สร้างความมั่นใจกับบุคลากร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาระดับความสะอาด ลดความเสี่ยงในการสะสมเชื้อโรค ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้หน่วยทหารของกองทัพบก ยังคงให้การสนับสนุนการล้างสิ่งปนเปื้อนและฆ่าเชื้อโรคตามสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป ตามการร้องขอ โดยจะมีการกำหนดแผนงานตามห้วงระยะเวลาร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อคงมาตรการป้องกันไว้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจะคลี่คลาย
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!