วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

ทบ. เผยยอดสมัครใจเป็น “พลทหาร” วันแรก ทั้ง 4 กองทัพภาค 383 นาย

ทบ. เผย ยอดสมัครใจ เป็น “พลทหาร”
วันแรกทั้ง4 กองทัพภาค 383 นาย
ใน 35 มทบ. 2กองพัน บก.ทัพไทย
ยังสมัครออนไลน์ ได้ถึง28 กพ.นี้
.
ยอดการรับสมัคร ทหารกองประจำการ แบบร้องขอเป็นกรณีพิเศษ. อายุ18-20/22-29 ปี ด้วยระบบออนไลน์ วันแรก วันที่ 1ก.พ. 2564 เวลา 16.30 น. รวมทั้งสิ้น 383 คน
(คิดเป็น 3.5 % จากยอดเต็มที่เปิดอัตรารับสมัคร)
กองทัพภาค1 (ภาคกลาง) สมัคร 105 คน ( 2.6%)
มทบ.11 เยอะสุด 27 คน
มทบ.12 = 3 คน
มทบ.13= 24 คน
มทบ.15= 10คน
มทบ.16= 14 คน
มทบ.17= 16 คน
มทบ.18=3 คน
มทบ.19 =4 คน
กองทัพภาค2 (ภาคอิสาน)สมัคร 96 คน (3.6%)
มทบ.21 เยอะสุดสมัคร27 คน
มทบ.22=16 คน
มทบ.23= 11 คน
มทบ.24=6 คน
มทบ.25=16 คน
มทบ.26= 6 คน
มทบ.27= 6 คน
มทบ.28= 1 คน
มทบ.29=5 คน
มทบ.210= 2 คน
กองทัพภาค3 (ภาคเหนือ) จำนวน 86คน (3.6%)
มทบ.39 เยอะสุด สมัคร 19 คน
มทบ.31=8คน
มทบ.32= 9 คน
มทบ.33=18 คน
มทบ.35=6 คน
มทบ.36=2คน
มทบ.37=7 คน
มทบ.38=4คน
มทบ.310=5 คน
กองทัพภาค4 (ภาคใต้) จำนวน 93 คน (5.4 %)
มทบ.46 เยอะสุด สมัคร 31 คน
มทบ.41=13 คน
มทบ.42=28 คน
มทบ.43=8 คน
มทบ.44 =7 คน
มทบ.45=6 คน
บก.กองทัพไทย สมัคร จำนวน 3 คน
กองพันระวังป้องกัน1 คน
และกองพันทหารสื่อสาร2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "สมัครใจ เป็นพลทหาร วันแรก 383 คน"
error: Content is protected !!