วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

รมช.เกษตรฯ & ภริยา

ไม่ใช่ เสื้อคู่!!
แต่ แต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการการเมือง
เหมือนกัน
.
วันนี้ วันจันทร์ ยุค รัฐบาล บิ๊กตู่ …ต้องแต่งเครื่องแบบ ข้าราชการการเมือง…
ทั้ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และ “จุ๊บจิ๊บ”ธนพร ศรีวิวาส ภริยา ในฐานะ ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ แต่งเครื่องแบบเหมือนกัน ลงพื้นที่ ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2 หลัง พร้อมมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร แก่ตัวแทนเกษตรกร 5 คน
และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย
.
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
:ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
error: Content is protected !!