วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ทบ. ไม่ต้องมีมาตรการพิเศษ หลัง เมียนมา รัฐประหาร

รองโฆษกทบ. เผย กำลังทหารยังคุมเข้มชายแดน ไทย-เมียนมา ดูแลด้านความมั่นคง ตามเดิม
สกัดสิ่งผิดกฎหมาย ป้องกัน โควิดฯ สกัดการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฏหมาย
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวถึงการดูแลชายแดน ไทย-เมียนมา หลังการรัฐประหาร ในเมียนมา และมีการปิดด่านชายแดน ว่า ในส่วนของไทย นั้น ปัจจุบันกองกำลังชายแดน ด้านที่ติดกับเพื่อนบ้าน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านความมั่นคงเหมือนเดิม
ขณะนี้ ยังเน้นสกัดสิ่งผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID รวมทั้ง การเฝ้าตรวจสกัดลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฏหมาย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ต ศาสน กษต"
error: Content is protected !!