วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

งดจัดพิธี วันทหารผ่านศึก เพราะ “โควิดฯ”

01 ก.พ. 2021
218
งดจัดพิธี วันทหารผ่านศึก
เพราะ “โควิดฯ”
อนุสาวรีย์ชัยฯ เหงา 73ปี อผศ.
จัดพิธีสงฆ์ ที่ อผศ.เท่านั้น
ขายดอก ป็อปปี้ แบบ ออนไลน์
.
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อผศ.) แจ้งงดจัดพิธีวางมาลา และสวนสนามรำลึก วันทหารผ่านศึก 3 กพ.2564 ปีนี้ เพราะสถานการณ์โควิดฯ
ปกติทุกเช้า 3 กพ.จะมีพิธีวางมาลารำลึก ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
พร้อมทั้ง รมว.กลาโหม และ ผบ.เหล่าทัพ ร่วมด้วย ผช.ทูตทหาร ต่างประเทศ และบรรดาทหารผ่านศึก จากสมรภูมิต่างๆ และ ทหารที่บาดเจ็บ และพิการ จากรพ.ทหารผ่านศึก
จากนั้นช่วงบ่าย จะมีสวนสนาม อละพบปะทานข้าวกัน ที่ ร.11 รอ.
แต่ต่อมามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและสถานที่
มาปีนี้เกิดโควิดฯ จึงงดจัดพิธีที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แต่ จัดพิธีสงฆ์ ที่ อผศ. เท่านั้น
วันทหารผ่านศึก เป็นวันรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก การที่ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราช จนเป็นปึกแผ่นมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นเพราะเรามีบรรพบุรุษที่กล้าหาญ มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่พร้อมสู้เพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม โดยไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตราย ซึ่งเราต่างเรียกขานเขาเหล่านั้นว่า ทหารผ่านศึก”
​ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมรบสงครามมหาเอเชียบูรพา
แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงโดยกะทันหัน ส่งผลให้ทหารที่ไปร่วมรบ และครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพ
รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ กระทรวงกลาโหมพิจารณาให้การช่วยเหลือ โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุน
ซึ่งต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ อผศ. ขึ้น เป็นหน่วยงานถาวร เพื่อทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น เรียกว่า พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2491 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2491
เหตุนี้เองจึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็น “วันทหารผ่านศึก”
​73 ปี องค์การฯทหารผ่านศึก ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ทหารผ่านศึกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
​​และในห้วงปี 2563ที่ผ่านมา องค์การฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “ปลูกด้วยรัก พักด้วยใจ”
โดยการปลูกบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการที่มีฐานะยากจน อัตคัดขัดสน ซึ่งประสบความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม หรือประสบภัยพิบัติได้รับความเสียหายจนเป็นอุปสรรคในการพักอาศัย จำนวน 10 หลัง รวมทั้งได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึก นอกประจำการ 3 หลัง
โดยในปี 2564 องค์การฯ มีโครงการที่จะสร้างบ้านพักอาศัยให้กับทหารผ่านศึกอีกจำนวน 10 หลัง และซ่อมแซมบ้านพักอีก จำนวน 20 หลัง
แล้วในวันทหารผ่านศึก 3กุมภาพันธ์ ปีนี้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมรำลึกถึงวีรกรรม ความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึก
และซื้อดอกป๊อปปี้ แบบ ออนไลน์ ทางLine ID:poppythailand
“สัปดาห์ดอกป๊อปปี้บาน วันทหารผ่านศึก” สั่งซื้อดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ได้ที มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
02-2453303, 092-7502642 E-Mail : poppy.ffwv@gmail.com
LINE
ID Line : poppythailand
ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า
ชื่อบัญชี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครั้วทหารผ่านศึก ฯ
เลขที่บัญชี 029-2-30712-8
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และอนุสาวรีย์
error: Content is protected !!