วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

เทคโนโลยี่ แม้ก้าวหน้า แต่ ก็ยังไม่อาจ ป้องกัน หรือ ดับไฟป่า ได้

31 ม.ค. 2021
124
ทหาร ยังคงเดินเท้า ขึ้นเขา เข้าป่า ใช้ไม้ตี ตบ ดับไฟป่า
และทำแนวกันไฟ ด้วยมือ และ จอบ เสียม เช่นเดิม
.
ทหารชุดเผชิญเหตุ จาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ (ร.12พัน3รอ.) พล.ร.2รอ. ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตาพระยา และสถานีควบคุมไฟป่าปางสีดา-ตาพระยา เข้าทำการดับไฟป่าบริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูง ป่าเขาอีด่าง ม.13 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี
พร้อมทำแนวกันไฟ และดับไฟด้านนอก จนสามารถดับไฟได้ในที่สุด
โดย มีพื้นที่ไฟไหม้เสียหายประมาณ 80 ไร่ ซึ่งพื้นที่นี้ มักเกิดไฟไหม้เป็นประจำเนื่องจากอากาศร้อนหรือมีชาวบ้านเข้าไปเก็บของป่า
: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
error: Content is protected !!