วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ซ้อมแผน รปภ.8 เมืองเศรษฐกิจ หลัก ใน เมือง ยะลา

“ผบ.ฉก.ยะลา”
ปิดซักซ้อมแผน รปภ.8 เมืองเศรษฐกิจ หลัก ใน เมือง ยะลา
ย้ำ ต้องทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
หลังพบความพยายาม ก่อเหตุรุนแรง
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อม ที่ปรึกษา ผบ.ฉก.ยะลา, ผบ.ฉก.ยะลา 12, ปลัด อ.เมืองยะลา ปิดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก (เมืองยะลา)
โดยทำการซักซ้อมฯ ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ม.ค.64 โดยมีหน่วยงานความมั่นคงร่วม 3 ฝ่าย ส่วนราชการ เเละกำลังภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีปิดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุมพัฒนรัฐ ศปก.เมืองยะลา
โดยได้เน้นย้ำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4 ในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
พร้อมชี้แจงข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ซึ่งมีความพยายามในการก่อเหตุในพื้นที่เมืองยะลา
และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
error: Content is protected !!