“ธรรมนัส”ลงใต้แก้ปัญหาที่ดิน เขตอุทยานฯ บูโด-สุไหงปาดี ทับซ้อนที่ทำกินชาวบ้าน

“ธรรมนัส” อยู่ นราธิวาส2 วัน
จาก ตากใบ
ไป สุไหงโก-ลก, สุไหงปาดี
แก้ปัญหาที่ดิน เขตอุทยานฯ บูโด-สุไหงปาดี ทับซ้อนที่ทำกินชาวบ้าน ที่อยู่มานาน ก่อนประกาศเขตอุทยานฯ
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ พร้อม จุ๊บจิ๊บ ธนพร ศรีวิลาศ ภรรยา ลงชายแดนใต้2 วัน ต่อเนื่อง อยู่นราธิวาสจาก เมื่อวาน ไปตากใบ ทำโครงการแก้ปัญหาดิน ในนาข้าว “ตากใบ โมเดล” แล้ว
วันนี้ ลงใต้สุด ที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 29 ชุมชน รวมประชาชนกว่า 1,000 คน ที่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
และติดตามความคืบหน้า การบูรณะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และสักการะเจ้าแม่โต๊ะโมะ
และพบปะ ประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา
โดยมี พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อนตท.25 ร่วมคณะ
จากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร โดยได้มอบแนวทางการประกอบธุรกิจ เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในอ.สุไหงโก-ลก และ อ.สุไหงปาดี
รมช. ธรรมนัส กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส ในอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุไหงปาดี เห็นได้ว่ายังมีพี่น้องเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆทางพืชผลการเกษตร
และที่สำคัญ เรื่องของเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ที่มีประชาชนอาศัยเป็นเวลานาน ก่อนที่จะมีการประกาศตั้งเขตอุทยานทับซ้อนที่ดินทำกินชาวบ้าน ในปี 2542 ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากชาวบ้านยืนยันว่าได้เข้ามาทำกินในที่ดินดังกล่าว ก่อนประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี
ทั้งหมดนี้จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเร่งแก้ไขปัญหา
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!