วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ฝึกเตรียมพร้อม ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ในชายแดนใต้

.
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 (ร.151พัน2) ฝึกการเตรียมความพร้อม ที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้(จชต.)ขั้นที่ 2 ที่ ค่ายกัลยานิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยห้วงที่ 1 เป็นการฝึกทบทวนทักษะ พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล เพื่อให้มีความพร้อม ก่อนลงปฎิบัติงานจริงในพื้นที่สนาม
โดยฝึก 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1. การฝึกบทเรียนทหารทั่วไป
ขั้นที่ 2 การฝึกกิจเฉพาะบุคคลและเป็นหน่วย
ขั้นที่ 3 การฝึกตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี
ทั้งการลาดตระเวนและการระวังป้องกันวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ,การปฏิบัติเมื่อตรวจพบวัตถุต้องสงสัย ,การยิงปืนทางยุทธวิธี ,การขอรับการสนับสนุนอากาศยาน ,การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ,การป้องกันระวังฐานปฎิบัติการ ,การคุ้มครองและป้องกันบุคคลและสถานที่ ,การปฎิบัติการจรยุทธ์ ,การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสนามรบ และการศึกษาภาษามลายูถิ่น
โดย พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส มาตรวจเยี่ยมการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กำลังพลได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากกำลังพลที่ผ่านการฝึก อบรมจาก กรมยุทธศึกษาทบ
โดยมีการประเมินผลตนเอง ทั้งก่อนการฝึกระหว่างการฝึกและหลังจากการฝึก เพื่อให้กำลังพลได้พัฒนาขีดความสามารถ มุ่งเน้นสายงานการข่าว และสายงานกิจการพลเรือน พร้อมรับทราบแนวทางการปฎิบัติและเทคนิคต่างๆให้มีความพร้อมและสามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ จชต. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
error: Content is protected !!