วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นาโมเดล”

29 ม.ค. 2021
143
“แม่ทัพเกรียง”
เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ “โคก หนอง นาโมเดล”
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ลั่น เราตราบใดที่ในโคกมีผัก หนองมีปลา นามีข้าว ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม ทุกคน จะไม่มีวันอดตาย!!
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 สวมชุดจิตอาสาฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล”
ที่ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา ตามแนวทางพระราชดำริ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 สมาชิกโครงการ และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมพิธี
แมทัพภาค 4 ได้เยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ภายในฟาร์มตัวอย่าง ที่แบ่งออกเป็น 3 สถานีหลัก ๆ คือ สถานีป่า สถานีน้ำ และสถานีดิน
แม่ทัพเกรียง กล่าวว่า ขอให้โครงการนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ต่อยอดไปสู่การปฏิบัติ ในการเลี้ยงชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่กำลังพล ครอบครัว ทหารกองประจำการ และชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองและพอเลี้ยงครอบครัวได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตผ่านช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปได้อีกครั้ง และต่อให้มีวิกฤติอื่นใด อีกสักกี่ครั้ง ก็เชื่อว่า เรายังอยู่ได้ตราบใดที่ในโคกมีผัก หนองมีปลา นามีข้าว ไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม ทุกคนจะไม่มีวันอดตาย”
แม่ทัพภาค 4 ยังได้ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ. ของ
ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
error: Content is protected !!