วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ร่วมงาน 80 ปี มณฑลทหารบก 41

29 ม.ค. 2021
166
“แม่ทัพเกรียง” ร่วมงาน
80 ปี มณฑลทหารบก 41
มี “ผบ.ครุฑ” เพื่อนรัก ตท.22
เป็น ผบ.มทบ.41
.
ชี้ เป็น หน่วยทหารหน่วยแรก-เก่าแก่ที่สุด ในพื้นที่ภาคใต้
ยุคนายกฯ พลตรี หลวงพิบูลสงคราม
เป็น มณฑลทหารบกที่ 5
.
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 เป็นประธานในพิธีทำบุญ และเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 80 มณฑลทหารบกที่ 41 เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว
โดยมี “ผบ.ครุฑ “พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 และ คุณ คนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 อดีตผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำลังพลและครอบครัวหน่วยทหารภายในค่ายวชิราวุธ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2483 ในนาม “มณฑลทหารบกที่ 5” ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โดยในขณะนั้นมี พลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้
โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ มีภารกิจสำคัญ คือ เมื่อครั้งยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง “อนุสาวรีย์วีรไทย” หรือ “พ่อจ่าดำ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ
ต่อมาเมื่อกองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ.2518 ก็ได้มีการแปรสภาพมณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็นมณฑลทหารบกที่ 41 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
error: Content is protected !!