วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

จาก มทบ.5 สู่ มทบ.41

29 ม.ค. 2021
332
80 ปี มณฑลทหารบก 41
หน่วยทหารหน่วยแรก-เก่าแก่ที่สุด
ในพื้นที่ภาคใต้
ยุคพลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
เป็น มณฑลทหารบกที่ 5
.
.
วันสถาปนา ครบรอบปีที่ 80 มณฑลทหารบกที่ 41 ที่ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปัจจุบัน มี “ผบ.ครุฑ “พลตรี ธิรา แดหวา เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2483 ในนาม “มณฑลทหารบกที่ 5” ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
โดยในขณะนั้นมี พลตรี หลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้
โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศ มีภารกิจสำคัญ คือ เมื่อครั้งยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง “อนุสาวรีย์วีรไทย” หรือ “พ่อจ่าดำ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละ
ต่อมาเมื่อกองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ.2518 ก็ได้มีการแปรสภาพมณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็นมณฑลทหารบกที่ 41 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!