วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

 “แม่ทัพเกรียง” เปิดร้านค้าสวัสดิการกองทัพภาคที่ 4 จำหน่ายสินค้าหลากหลาย ราคาเหมาะสม บริการกำลังพลและครอบครัว

29 ม.ค. 2021
113

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ PX กองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ซึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการที่มีของอุปโภค บริโภคที่มีความหลากหลาย รวมถึงมีเปิดให้บริการร้านค้า จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับราชการทหาร ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. ของทุกวัน ตลอดจนกิจการตลาดนัดรวมใจบริเวณหลังอาคารร้านค้าสวัสดิการ PX ในทุกวันจันทร์ พุธ และเสาร์ ของทุกสัปดาห์ด้วย เพื่อจำหน่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หลากหลาย และราคาเหมาะสม ได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น

error: Content is protected !!