วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

4 ชีวิต ที่ไม่ถูกทอดทิ้ง!!

กองพลพัฒนาที่ 4
ช่วยเหลือ 4 แม่ลูก
ครอบครัว จิตอาสาฯ ที่สงขลา
บิดา เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่
จึงช่วยสร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้า สินการเพาะเห็ด ขาย
โดยหน่วยรับซื้อ เห็ดทั้งหมด ไปประกอบเลี้ยง ให้กำลังพลในหน่วย
.
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 ส่ง ทหาร และ ครูผู้เชี่ยวชาญฯ จากศูนย์ฟาร์มตัวอย่างฯ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ไปสอนการปลูกเห็ดนางฟ้า และสร้างโรงเพาะเห็ด นางฟ้า ให้
“ครอบครัวอินทสระ” ที่ บ้านเลขที่ 143 ม.8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา
หลังจาก บิดา ซึ่งเป็นจิตอาสาฯ ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคม
ทำให้ ผู้เป็นแม่ ต้องเลี้ยงลูกสาว 3 คน ในวัยเรียน ทั้ง ม.6-ป.6 และ ป.2 เพียงลำพัง ด้วยความยากลำบาก เพราะทำงานโรงงาน กะกลางคืน และเงินเดือน 8 พันบาท เท่านั้น
กองพลพัฒนาที่4 จึงช่วยสร้างอาชีพ หารายได้จุนเจือครอบครัว ด้วยการสร้างโรงเห็ดเพาะนางฟ้า ทำโครงตะแกรงเหล็ก สำหรับวางก้อนเห็ดนางฟ้า และก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 1,000 ก้อน และส่งครูสอนการดูแล เก็บเห็ด
โดยมี “น้องขวัญ” ดญ.ปภาวดี อินทสระ
ลูกสาว คนกลางที่เรียนชั้น ป.6 รับอาสา ในการช่วยแม่ดูแล
วันนี้ เป็นวันที่ เห็ดนางฟ้า บานได้ที่ และเก็บผลผลิต นำไปขายที่ ตลาดนัด เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว แต่ งานนี้ พลตรี สิรภพ ได้ให้หน่วยมารับซื้อ เห็ดนางฟ้า ทั้งหมด เพื่อนำไปประกอบเลี้ยง ใน พล.พัฒนา4 เพื่อเป็นการช่วยครอบครัวนี้ ทั้ง4 ชีวิต ให้มีรายได้ มาดูแลครอบครัว
error: Content is protected !!