ทบ.ส่งทหาร กรมวิทยาศาสตร์ ทบ. ปูพรหม!! ฉีด ล้าง พ่น ฆ่าเชื้อ โรงเรียต่างๆในกรุงเทพฯ

28 ม.ค. 2021
157
ทบ.ส่งทหาร กรมวิทยาศาสตร์ ทบ.
ปูพรหม!!
ฉีด ล้าง พ่น ฆ่าเชื้อ
โรงเรียต่างๆในกรุงเทพฯ
พร้อมรับเปิดเรียน
ตามมติ ศบค.
กพ.นี้
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก จัดชุดปฏิบัติการฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนฯ ในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ กทม.เตรียมรับเปิดเรียน ตามประกาศ ศบค.
โดยเข้ททำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อใน
พื้นที่รับผิดชอบ เช่น เขตจตุจักร เขตลาดพร้าว และเขตบางเขน โดยได้ประสานสำนักงานเขต สำรวจโรงเรียนที่มีความต้องการ
เช่นที่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนบางบัว โรงเรียนบ้านลาดพร้าวโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช และ โรงเรียนเสนานิคม
และ 29ม.ค. 64 ไปที่ โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนเทวสุนทร
error: Content is protected !!