“บิ๊กเป็ด-บิ๊กต๋อย” หัวหน้าทีม จิตอาสาพระราชทาน-กองกำลังจิตอาสาฯ ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช

28 ม.ค. 2021
287
“บิ๊กเป็ด-บิ๊กต๋อย”
หัวหน้าทีม จิตอาสาพระราชทาน-กองกำลังจิตอาสาฯ
ลงพื้นที่ นครศรีธรรมราช
ติดตามการช่วยเหลือ หลังน้ำท่วมลด
“แม่ทัพเกรียง” นำทีม จิตอาสาฯ ทัพภาค 4 รับ
.
บิ๊กเป็ด พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอส.)
และ บิ๊กต๋อย พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้า ในการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และการให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัต
โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์​ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาค 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ ที่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
และเดินทางมาที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเร่งมือให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ประสบภัย
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งกองอำนวยการ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้วยการระดมหน่วยทหารช่างลงพื้นที่ เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดเสียหาย ให้พี่น้องประชาชนเข้าพักอาศัยภายในบ้านเรือนของตนเองได้โดยเร่งด่วน
นอกจากนี้ ได้มีการจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของ ฟื้นฟูบูรณะซ่อมสร้างบ้านเรือน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
error: Content is protected !!