วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแอร์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

“บิ๊กแอร์” ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ทำความสะอาด
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค
ใน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย
เขต ทอ.
เตรียมพร้อมเปิดเรียน
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปล่อยแถวกำลังพลจิตอาสา สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ใน“โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยมี กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศ เขตสายไหม คณะผู้บริหาร. คณะครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดลานกิจกรรมของโรงเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าโรงเรียน การปล่อยสาร EM เพื่อปรับคุณภาพน้ำ การมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลพร้อมแทนกดแบบเท้าเหยียบ
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ
สำหรับแม่บ้านและนักการภารโรง
และ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน และการฉีดกำจัดยุงในพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน พร้อมเปิดเรียนของนักเรียน ในต้นเดือน กพ.นี้
error: Content is protected !!