วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่บ้านกลาโหม”มอบสิ่งของ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ช่วงโควิดฯ

“แม่บ้านกลาโหม”
มอบสิ่งของ ช่วยเหลือ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด -คนพิการ และชาวชุมชน
บรรเทาทุกข์ ช่วงโควิดฯ
.
“คุณเปิ้ล” รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย อุปนายก และกรรมการสมาคมฯ มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ชุมชนวัดช่องลม และชุมชนวัดนาวงษ์ จ.นนทบุรี
error: Content is protected !!