วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“แอร์บูล” ทำพิธีน้อมรำลึก “ในหลวง ร.9”

“แอร์บูล” ทำพิธีน้อมรำลึก
“ในหลวง ร.9”
ครบรอบ 8 ปี วันพระราชทานชื่อ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”
หลังทอ.สร้าง รร.แห่งใหม่ ที่ มวกเหล็ก สระบุรี
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อ “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”
28 มกราคม 2564 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ทั้งการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 ว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช”
ซึ่งแปลว่า “โรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่ 9”
พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ นำข้าราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสถานพยาบาล เนื่องจากวิกฤต COVID – 19
error: Content is protected !!