วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กตู่” ถก สทป.ครั้งแรก

“บิ๊กตู่” ถก สทป.ครั้งแรก
เดินหน้า อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ไฟเขียว ผลิต-ขาย ยุทโธปกรณ์
ร่วมทุน เอกชน ขายอาวุธให้ ต่างประเทศ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ที่ ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ พลเอก พอพล มณีรินทร์ ร่วมประชุม ด้วย
ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมขอความเห็นชอบหลักการผลิตและขาย ยุทโธปกรณ์ การร่วมทุนและการส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน 4 โครงการนำร่อง โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้ร่วมวิจัยกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562
โดยภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายฯ ได้เห็นชอบหลักการในวันนี้แล้ว จะได้มีการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็น
รูปธรรม “ในการ “ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ รวมถึงการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งลดงบประมาณจากรัฐในอนาคตได้ด้วย
error: Content is protected !!