วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

น้องหมา ในค่าย ก็ต้อง มีระเบียบวินัย

น้องหมา ในค่าย
ก็ต้อง มีระเบียบวินัย
.
กรมทหารราบที่5( ร.5 ) จัดระเบียบสุนัขในค่ายทหาร โดยนำสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ มาฝึกเบื้องต้น ใน”โครงการ Love dog ค่ายเสนาณรงค์”
โดยในห้วงที่ผ่านมาได้มีการจัดทำที่พักอาศัยชั่วคราวและกำหนดขั้นตอนดำเนินการด้วยกัน 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1การจับสัตว์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2 การทำหมันโดยสัตว์แพทย์
ขั้นตอนที่ 3 การฉีดวัคซีนป้องกัน
ขั้นตอนที่ 4 นำสัตว์กลับถิ่นเดิม
ทั้งนี้หน่วยได้ส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกศึกษา หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร โรงเรียนสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จึงได้นำความรู้ขยายผลให้กับกำลังของหน่วย และปฎิบัติตามหลักขั้นตอนความรู้ขึ้นต้น ในการดูแลรักษาสุนัขได้อย่างถูกวิธี
และหน่วยทำการฝึกเบื้องต้น เพื่อให้สุนัข เกิดความคุ้นเคย เพื่อเตรียมการนำกลับถิ่นเดิม
วันนี้ พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ รอง ผบ.ร.5 และ รองประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.5 มาเปิดการฝึก ที่ สนามฝึก ร้อยลาดตะเวนและเฝ้าตรวจ กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
error: Content is protected !!