วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ซ้อม! ครับ ซ้อม!!

การซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน บ.กูวา ม.1 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ในกรณีที่ถูกผู้ก่อความไม่สงบ เข้าโจมตี
โดยบูรณาการกำลังทั้งทหาร ตำรวจ อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกำลังประชาชน มาร่วมซักซ้อมตามแผนฯ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบล ตามยุทธศาตร์ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยมี พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา พร้อมด้วย ผบ.ฉก.ทพ.47, นายอำเภอกรงปินัง, รอง ผกก.สภ.กรงปินัง และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ร่วมสังเกตุการณ์
error: Content is protected !!