วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” เยี่ยมกำลังพล ที่ร่วมบริจาคโลหิต เข้าคลังสำรองสภากาชาดไทย

“บิ๊กแก้ว” เยี่ยมกำลังพล
ที่ร่วมบริจาคโลหิต เข้าคลังสำรองสภากาชาดไทย
ตั้งเป้าให้ ทหาร 3 เหล่าทัพ
บริจาคได้ถึง 84 ล้านมิลลิลิตร
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม การบริจาคโลหิตของ กำลังพล กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ร่วมโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” เพื่อเป็นโลหิตสำรอง
โดยเริ่มโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลทหาร และโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปจากเดิมสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทำให้การบริจาคโลหิตลดลง เนื่องจากประชาชนมีความกังวลในการเดินทางออกจากที่พักอาศัย ส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองของธนาคารเลือดและโรงพยาบาลต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล
กองทัพไทย จึงได้ริเริ่มโครงการฯ โดยมีเป้าหมายการรับบริจาคให้ได้โลหิตไม่น้อยกว่า 84,000,000 มิลลิลิตร เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้ในอนาคต
และ เป็นการสร้างจิตสำนึกของการร่วมทำความดีด้วยหัวใจในฐานะ “ผู้ให้” เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2263 9600 – 99 หรือที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
error: Content is protected !!