วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ทหาร พล.พัฒนา4 ปฏิบัติการ ล้าง ฉีด พ่น สนามบินหาดใหญ่ ฆ่าเชื้อโรค-เชื้อโควิดฯ

ทหาร พล.พัฒนา4
ปฏิบัติการ ล้าง ฉีด พ่น
สนามบินหาดใหญ่
ฆ่าเชื้อโรค-เชื้อโควิดฯ
ทุกๆ2 สัปดาห์
เพื่อความสบายใจ ของประชาชน ผู้มาใช้บริการสนามบิน
ประตู สู่ชายแดนใต้
.
“ผบ.เจี๊ยบ” พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 (พล.พัฒนา4) นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าฉีดล้างขัดทำความสะอาด ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมี ชุด PPE ของพล.พัฒนา 4 ทำการฉีดพ่นสารไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อ พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 2 สัปดาห์ : 1 ครั้ง ช่วยลดความเสี่ยงการระบาดโควิดฯ ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
เพราะ Hatyai International Airport ถือเป็น “Gate way to Southernmost of Thailand.”
error: Content is protected !!