วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ลุงอุทิศ” มาเอง!!

26 ม.ค. 2021
138
“ลุงอุทิศ” มาเอง!!
นำ ทหารฉก.ยะลา
ร่วมกับ เด็กๆนักเรียน
ทำกิจกรรมจิตอาสาฯทำความดี “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ทำความสะอาด และทาสีกำแพงรั้วโรงเรียน
ที่ถูกน้ำท่วม
เตรียมรับเปิดเรียน
พร้อมมอบถุงยังชีพ
.
พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วยกำลังพล ฉก.ยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
โดยการพัฒนา และทาสีกำแพงรั้วโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา
พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ
โดยมี สมาชิกจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเหรียง, คณะครู, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ พลตรี อุทิศ มีนโยบายให้กำลังพลของหน่วยเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบหลังจากน้ำลด เพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ตามปกติ พร้อมได้มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่
error: Content is protected !!